Så firas studenten i andra länder

Studentiderna närmar sig och snart kommer vi se årets studenter fira genom att åka genom staden. Sverige är ju känt för sin tradition med alkohol och studentflak men hur firar studenter i andra länder?


Norge: Alla vi som har följt ”Skam” har fått lära oss att det finns något som kallas för russebuss och detta är hur man firar studenten i Norge. Russ i Norge är eleverna som går sista året på gymnasiet och mot slutet av skolåret inleds givetvis firandet. Då har eleverna speciella kläder och bussar. Bussarna inreds enligt pimp my ride-reglerna. Musikanläggningar, dansgolv, discolampor. För att få till bussarna krävs det pengar och därför går många elever ihop i gäng. Det är inte heller ovanligt bussarna sponsras av företag. I bussarna har man sedan fest. Det anordnas även andra fester, varav den största äger rum vid Holmenkollen. Den varar i fem dagar.

Argentina är ett annat land med en märklig tradition. När klockan ringer ut och sista lektionen är över attackeras eleverna av sina nära och kära. De kastar ägg, sirap, peppar, yoghurt och allt möjligt konstigt på eleverna. Trots detta kommer ingen till skada utan allt görs på skoj. Som ett roligt matkrig ungefär.

I många länder är det vanligt att eleverna klär ut sig. I Ryssland handlar det om att flickorna har svarta klänningar med vita förkläden, vilket är en hyllning till hur eleverna såg ut under Tsartiden. I Italien handlar det istället om pinsamma utstyrslar och kläder. Jämfört med här hemma känns detta onekligen märkligt.

I USA kastar man som bekant en märklig mössa i luften men vad händer efter det? Jo, ungefär det som händer här hemma när man väl tagit sig hem efter flakturen. Det är en liten fest med släkt och vänner. Under den får studenten många frågor om vad som hända i framtiden.

Städning i skolan

Andelen barn som lider av astma och allergier är hög idag och därför är det viktigt för oss skolor att se till att skolmiljön inte gör våra barn sjukare. När det gäller skolor så finns det ett antal regler och allmänna rekommendationer bland annat från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Följer man dem så mår eleverna bättre, mår de bättre har de lättare att ta till sig av utbildningen och prestera bättre.

I de nya rekommendationerna som kom för något år sedan la man ett större fokus på nyttan av att städa toaletterna som är viktiga för trivseln och motverkar magproblem hos eleverna.

För några år sedan uttryckte några av våra elever missnöje med städningen. Det var elever som undvek att gå på toaletten och sedan dess har vi tagit tag i problemet. Vi har anlitat en ny städentreprenör och i vårt avtal med dem har vi tydligt fastställt målet för hur skolmiljön ska vara framför vad som ska städas och hur många gånger. Det finns med men vi har verkligen försökt att göra lägga större tonvikt på målet framför medlet.

Vi arbetar även med eleverna själva och försöker underlätta för dem att inte skräpa ner. Städa efter sig, för allas trevnad och hälsa. Det kan handla om en sådan enkel sak som att det alltid finns en papperskorg i närheten. Det handlar också om kunskap och eftersom så många elever idag lider av astma eller allergi så handlar en viss del av arbetet om att dessa elever inte ska bli sjuka. Att få eleverna att förstå kopplingen mellan smuts och eleverna klasskompisars hälsa gör problemet tydligare och mer relevant.

Snart kommer våren och med den pollensäsongen. Med anledning av det har vi inlett vårt arbete med att göra området kring skolan mer anpassat för elever och personal som lider av pollenallergi. Det gör vi genom att plantera mer allergivänliga växter och ta bort de som utlöser besvär. Vi hoppas att det arbetet ska göra arbets- och skolmiljön ännu bättre för oss som arbetar här.

Behovet ökar av vårdpersonal och biomedicinska analytiker

Men teknikutbildningar lockar fler.

Nu har niondeklassarna skickat in sina ansökningar till gymnasiet och trots att samhället helst vill ha vårdpersonal och kockar så har dessa utbildningar få sökande. Teknikprogrammet har däremot lockat desto fler och konkurrensen kommer att bli hård om utbildningsplatserna. Platserna har också intresserat fler tjejer än tidigare.

En anledning till att kock- och vårdutbildningar inte lockar lika många är att många tänker att de kan utbilda sig till det senare i livet, om de skulle vilja.

Men än är inte det sista sagt när det gäller gymnasievalen, lagom till påsk drar nämligen omvalsperioden igång.

En annan nyhet från utbildningsvärlden är att antalet biomedicinska analytiker kommer att minska med 10 procent de närmsta 15 åren. Samtidigt kommer vårdbehovet att öka och redan idag råder det brist på biomedicinska analytiker i många län.

Högskolan i Kristianstad har bestämt sig för att försöka göra något åt det och vill starta en kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk bakgrund. Utbildningen drar igång på uppdrag av regeringen och målet är att studenterna ska kunna fylla i de luckor som behövs för en svensk legitimation. De som kan söka till utbildningen måste ha minst en tvåårig eftergymnasial utbildning i biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande.

För att få bukt på lite av problemen med sjuksköterskor så fortsätter region Skåne med sin utbildningsförmån. Den innebär att 100 sjuksköterskor kan få 19 000 i månaden för att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. De får också ledigt för att kunna studera. Idag finns det 18 olika områden för specialistsjuksköterskor, bland annat inom operation, intensivvård, akutsjukvård, barn- och ungdomar, hjärtsjukvård, diabetesvård, anestesi- och narkos samt kirurgi och medicin. Utbildningen ska ge en magisterexamen och målet för region Skåne är att studenten efter utbildningen ska ha en ny tjänst sex månader efter examen.

Anledningen till region Skånes frikostighet beror på att de behöver närmare 2 000 nya specialistsjuksköterskor till 2025.

Ledsen kille

Det kan du som förälder göra åt mobbing

Tyvärr är mobbing en alldeles för vanlig företeelse och trots att vi försöker göra vårt bästa för att motarbeta företeelsen så räcker inte alltid det. Därför behöver vi hjälp av sig som förälder i vårt arbete.

Ta mobbing på allvar

Det är inte helt ovanligt att många föräldrar inte tar mobbing på allvar men vi vill uppmana dig att tvärtom göra det. Oavsett om ditt barn anklagas för att mobba eller blir mobbad. Det är också viktigt att du pratar med skolan om det.

Många barn som blir mobbade skäms för det och är ibland ovilliga att berätta det för någon. Om ditt barn gör det måste du alltid ta det på allvar annars kan situationen förvärras och ditt barn känner sig ännu mer utsatt. Sedan måste du ta upp det med skolan. Du får heller inte ge upp om någon personal inte tar din oro på allvar. Det är du som för ditt barns talan och det är ni som är vuxna.

Prata med ditt barn

Vikten av att hela tiden prata ska inte underskattas. Det kan gälla hur man bör bete sig mot andra barn, vad som hände i skolan idag. Prata gärna också med andra föräldrar och få en bild av hur deras barn har det.

Dokumentera

Ett annat bra tips är att dokumentera och samla så mycket konkret information om mobbingen som möjligt. Samla även in information om vad skolpersonal sagt gällande händelsen och gör det så fort som möjligt innan minnet förvrängs av känslor.

Följ upp

Oftast hanteras mobbing med hjälp av en handlingsplan, det är då viktigt att följa upp den så att den verkligen efterföljs och ger effekt. Det ser du till genom att du, skolan och ditt barn kontinuerligt pratar med varandra. Alla med målet att mobbingen ska upphöra och allt ska bli bättre.

Skolan, föräldrarna och barnen så kan vi hjälpas åt

Dagens samhälle ställer allt högre krav både på föräldrar och lärare. Det har bland annat visat sig att den psykiska ohälsan bland barn är förhållandevis stor och mellan 10–15 procent av barn- och ungdomar kommer någon gång att komma i kontakt med psykiatrin för sina problem.

Psykisk ohälsa artar sig på många olika sätt – ilska, depression, humörsvängningar, magont och ångest. Om du är orolig för dig barn kan det vara bra att kontakta en läkare. Om ditt barn går i vår skola och du är orolig vill vi hemska gärna att du kontaktar oss så att vi kan arbeta tillsammans.

ADHD har också blivit allt vanligare

ADHD har blivit allt vanligare och vi möter ofta ungdomar som har en diagnos med sig. Därför kommer det här inlägget handla om vi som föräldrar och lärare till barn och ungdomar med ADHD hjälper dem att lyckas med sina studier.

Att säga att skolan är anpassad efter barn med ADHD vore verkligen en överdrift. Skolmiljön innehåller många saker som är påfrestande för dessa elever men med tålamod och en utarbetad plan tror vi att det ändå kan gå hur bra som helst. För att lyckas med det uppmanar vi dig som förälder att hjälpa oss med nedanstående.

  • Boka in ett möte med oss där du närmare kan förklara för oss vilka behov just ditt barn har.
  • Ta fram en beteendeplan för ditt barn där ni bland annat beskriver hur barnet ska hantera olika situationer som kan uppstå i klassrummet.
  • Se till att barnet får mycket fysisk aktivitet både före och efter skolan.
  • Skapa rutiner för hur läxorna ska genomföras.
  • Lär dig hur ditt barns ADHD påverkas av sömn och mat.

Klassrum kan vara en mycket påfrestande miljö för barn med ADHD eftersom det ställer krav på att de ska sitta still, lyssna och försöka koncentrera sig. En av de främsta påfrestningarna kommer samtidigt från de andra barnen – när de vill kunna bete sig som dem men påverkas på ett helt annat sätt. Genom att hjälpa ditt barn att hitta rutiner och strategier för dessa utmaningar ökar chanserna att vi tillsammans ska lyckas.

Så arbetar du tillsammans med ditt barns lärare

Lärare gör sitt allra bästa för att hjälpa alla barn, även dem med inlärningssvårigheter. Samtidigt kan det vara bra att komma ihåg att lärare har mycket att göra. Idag har varje lärare minst ett barn med ADHD. Utöver det har alla barn olika behov därför kan du hjälpa ditt barn lärare att bli mer effektiv i hur hen ska kunna hjälpa just ditt barn på bästa sätt. En förutsättning för att det ska fungera är att du kommunicerar med läraren. Det är dessutom minst lika viktigt att lyssna på vad läraren och skolan kommunicerar till dig. Det viktiga att alltid komma ihåg är att vi alla är intresserade av att se ditt barn lyckas i skolan. Försök därför att avsätta en tid i månaden när du träffar oss, så att vi regelbundet stämmer av hur det går. Att sätta upp olika mål är också bra.

Måltidsplanering skola

Genom åren har åsikterna gått isär när det gäller vad man har tyckt och trott har varit nyttig och bra mat. Det var relativt nyligen som forskare insåg att för mycket socker faktiskt verkade skadligt.

Med tanke på det och på att det är viktigt att äta en varierad kost som innehåller allting som man behöver så kan det vara bra att planera vad man ska äta i förväg. Särskilt om man har barn. Vi tänker lite extra på det eftersom vi själva gör det för de elever som går i vår skola. För att bli bättre på det har vi även lärt oss en hel del om näringslära via http://www.kreativakok.se/.

Nedan följer lite andra tips som särskilt vänder sig till dig som precis som vi har ansvar för barn.

Vikten av en bra frukost.

Det finns ett flertal studier som visar att barn som regelbundet äter frukost lättare också når rekommendationerna för hur mycket vitaminer och mineraler man ska äta.

Andra man löper genom att hoppa över frukosten är att kroppen därmed även blir sämre på att ta upp viktig näring från dagens övriga måltider.

De barn som ofta hoppar över frukosten brukar också oftare försöka kompensera med näringsfattiga snacks under dagen och är mindre benägna att äta frukt och grönt.

Forskning visar också att den kognitiva funktionens som gör det lättare att prestera bra i skolan påverkas när man hoppar över frukosten. Andra studier pekar också på att den mentala och känslomässiga stabiliteten påverkas av frukostens varande eller icke.

En annan sak som är självfallet påverkar effekten av frukosten är dess innehåll. En chokladkaka klockan åtta är inte samma sak som en frukost bara för att man åt den vid den tiden. En bra frukost innehåller massor av fibrer och fullkorn, lite protein, bra fett och så lite socker som möjligt.

Ett bra tips för att få barn att bli bättre på att äta rätt är att involvera dem mer i beslutsfattande när det gäller maten. Då blir maten något av ett egenintresse för dem. Det fungerar nog bäst på helgerna.

Man ska inte heller underskatta vikten av att äta tillsammans. Det finns andra studier som pekar på att de barn som äter tillsammans med sin a föräldrar också har sundare matvanor i övrigt. De äter mindre snabbmat, mer frukt och grönt. Dessutom är det ett bra sätt att hålla ihop familjen.

Några sätt att göra middagen trevligare är att varje familjemedlem med jämna mellanrum får bestämma vad som ska serveras och ätas.

En prova-på kväll, när man testar ett nytt recept kan också vara en kul grej.

Smaklig spis!

Den moderna elektrikern och teknologins utveckling

Utveckling inom elindustrin har verkligen gått framåt de senaste åren och elektriker har varit tvungna att anpassa sig. Till stor del handlar det om kundernas behov i samband med nämnda utveckling.

Kundernas behov går i mångt och mycket ut på att de vill kunna kontrollera sin elektricitet på ett annorlunda sätt jämfört med förr. Det handlar också om att fler och fler bostäder är beroende av uppkoppling till Internet vilket har tvingat den elektriska industrin att anamma den nya digitala tidsåldern. Den teknologin har också gjort det möjligt för konsumenterna att på ett tydligare sätt styra elektriciteten efter sina behov och på så sätt kan det också sänka sina kostnader. Det handlar om smart teknologi och smarta hem med olika system som styr vår säkerhet, underhållning, uppvärmning, belysning med mera. Allt är dessutom mycket billigare idag än när produkter som kunde reglera detta först kom ut på marknaden, för nästan ett decennium sedan. Uppskattningar tyder på kostnader har minskat med mer än 50 procent under den tiden. Det gör givetvis tekniken till ett mycket mer attraktivt alternativ för husägare.

Men det här är inte enbart goda nyheter för bostadsägarna, det är också goda nyheter för elektriker. Dels innebär det fler jobb, eftersom det är massor med system som ska installeras, underhållas och uppgraderas. Det är både fasta och trådlösa nätverk som krävs för att de smarta lösningarna ska fungera. Därför måste olika uppkopplingar och nätverk fungera – en tillförlitlig drift.

I många fall ställer det nya krav på elektrikern och med det kommer givetvis även utveckling. Det gäller liksom att hänga med så man inte hamnar på efterkälken.

Det är något som vi tänker en hel del på. I det ingår dels utbildning som ökar förståelsen av hur Internet, IP-adresser, WAN och LAN, olika signaler, kablar och anslutningar fungerar. Och sedan felsökningar och åtgärder i form av motstånd och dämpningar.

Det handlar om att samla både teoretisk och praktisk kunskap.

Ett särskilt tack till Elektriker Nacka som bidragit till det här inlägget med kunskap och information.

Vad gör egentligen en Souschef ?

Sous chef kommer från franskan och betyder ”undre chef”- inte såschef som man kanske först kan tro första gången när man hör det.

uppläggning
Sous chefs finns inte bara i köket, både på statens järnvägar (SJ) och inom militären använder man sig av titeln.

Det souschefen gör är att rapportera till kocken eller köksmästaren. De övervakar också tillagningen och beredningen av matlagningen på restaurangen. Huvudansvaret handlar till mångt och mycket om att alla delar som måste fungera och tillsammans bildar en helhet i köket också gör det. Det handlar om allt från att hantera kökspersonalen, laga mat, ha koll på att alla livsmedel finns och håller hög kvalitet, detsamma gäller den färdiglagade maten.

Vid en eventuell frånvaro av kocken är det souskocken som blir tillförordnande (t.f.) kock och högsta höns.

Vad krävs för att bli en bra souskock?

Framför någon specifik utbildning handlar det mesta om att skaffa sig bra erfarenhet. Det handlar till exempel om att ha arbetat i olika delar av köket innan, så att man förstår kökets alla olika delar. Erfarenhet kan de också skaffa sig genom att gå som lärlingar under en viss del. Allt för att få så mycket erfarenhet som möjligt.

Andra egenskaper som är bra att ha är förståelse och kunskap om olika livsmedel, det inkluderar att kunna smaka av och kunna lukta sig till bra produkter, liksom att kunna laga god mat själv, tekniskt och vällagat.

Dessutom är det viktigt att kunna vara en motiverande och bra ledare som kan fördela uppgifter och har förmågan att anställa rätt personer. Det är också mycket viktigt att man kan hantera stress på ett bra sätt. Kök bjuder alltid på ett visst mått av stress.

De sista åren har de flesta kock och köksjobb fått sig ett uppsving och därför ser framtidsutsikterna för sopuschefs bra ut i Sverige.

Personlig utveckling

Investera i dig själv med personlig utveckling vid sidan av skolan

Att utveckla sig är alltid bra att göra. Under gymnasieperioden kan det var extra viktigt att vidareutveckla sig själv för att få ut så mycket som möjligt av studietiden.

Självmedvetenhet är en viktig del av den personliga utvecklingen. Du måste vara uppmärksam på vad du gör på en daglig basis och vad du kan och bör förbättra. Självmedvetenhet är också ett underbart verktyg för att lära sig mer om dig själv. När du blir självmedveten kommer styrkor och brister bubbla upp till utan och du kommer att tvingas se dom, vare sig du vill eller inte.

Inspiration är avgörande för självförbättring. Vi kan inspireras av böcker, idéer eller historiska personer. Vi kan också leva efter förebilder i våra egna liv för att visa oss en säkrare väg mot självförbättring, lycka, syfte och framgång.

Tillåt dig själv tid att slappna av. Låt dig aldrig bli för stressad. Ta dig alltid tid för att varva ner. Ta ett långt, varmt bad eller läs en bok. Avkopplande miljöer minskar stress och kan verkligen förbättra ditt humör.

Att ta ansvar för dina beslut och vara sanningsenlig med sig själv är en viktig del i din strävan att bli en bättre människa. Trots allt, om du inte kan vara ärlig mot dig själv, kommer du inte att ända fram. Ta kontroll över dig själv och jobba mot ditt mål.

När du identifiera dina personliga värderingar är det enklare att planera för dina personliga utvecklingsplaner. Både SYO och lärare kan hjälpa till med detta och vägleda dig för en optimal personlig utveckling.

Investera i dig själv vid sidan av skolan. Personlig utveckling går att ta till helt andra nivåer än vad du är van vid.

Yrket golvläggare

Golvläggare – ett yrke som gör skillnad

Det här är till dig som vill jobba fysiskt. Som golvläggare får du vara med och skapa grunden till vad som kommer kommer att bli någons hem eller arbetsplats. Med ett fint och jämnlagt golv ger du någon en möjlighet att rota sig i byggnaden. Det är du som ger det tomma rummet en personlighet.

För att få möjligheten att bli golvläggare behöver du gå gymnasieprogrammet för bygg och anläggning. När du har försäkrat dig om att du har kommit in genom att ha lämnat in ansökan i god tid och fått konkret svar från skolan, då är det dags att välja inriktning. Golvläggning faller under kategorin husbyggnad, så det är vad du behöver rikta in dig på. Här får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att börja bygga på din framtid som golvläggare. Naturligtvis kan du sadla om till golvläggare senare i livet också tack vare alla komvuxmöjligheter som finns idag, så om du väljer någonting annat på gymnasiet så är det inte kört för dig.

I slutet av din utbildning får du genomgå en praktikperiod, och det är därigenom du har möjlighet att lägga grunden för din lärlingsperiod som infaller efter avklarad utbildning. Lärlingsperioden är det sista steget innan du slutligen kan titulera dig golvläggare!

Golvläggare är ett gediget yrke som har funnits i vårt avlånga land väldigt länge. Vi tycker att det är kul att yrket lever kvar. Samtidigt får våra gamla härliga golv nya liv med hjälp av golvläggningar och golvslipningar.