Om Halltorp

I direkt anslutning till undervisningslokalerna för Hotell- och Restaurangeleverna ligger hela gästgiveriet tillgängligt. Här sker allehanda praktik såväl hotell, restaurang som kök. Eleverna befinner sig bland gästerna och erhåller en verklighetsanpassad utbildning. Gästgiveriet har gäster av alla olika karaktärer. Här finns konferens, privat-, affärs- och/eller lokala gäster som firar något eller av någon annan anledning gästar gästgiveriet.

30 år men byggnaden går tillbaka till 1700-talet. Gästgiveriets kök med köksmästare Josef Weichl i spetsen är ett av Sveriges bästa. De 25 landskapsrummen, där gäster från hela världen övernattar har blivit mycket omtalade och är i sitt slag unika i Sverige. Halltorps personal som åtnjuter bästa rykte – flera av personalen har varit anställda över 15 år – kommer att fungera som bollplank för eleverna då det gäller frågor inom yrket.

Alla är beredda att ge den bästa hjälp för att eleverna på bästa sätt skall lära sig så mycket som möjligt om hotell- & restaurangbranschen.

Utsedd till Årets Krog 2004

Tidningen RS och Stiftelsen Sveriges Bästa Bord uppmärksammar med detta pris en restaurang som under året bidragit till att lyfta svensk gastronomi.

Motiveringen lyder:

”Efter att i 30 år ha drivit denna krog på en mycket hög gastronomisk nivå visar dessa krögare att de fortfarande brinner för branschen och dess utveckling. För sitt arbete med en hotell- & restaurangskola i anslutning till gästgiveriet utses Halltorps Gästgiveri till Årets Krog 2004”